Short Science Film #3 NEWS

ใคร ๆ ก็ทำหนังสั้นวิทยาศาสตร์ได้

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 “Short Science Film #3” เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปทำหนังสั้นวิทยาศาตร์

มาแล้วโครงการประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ ปี 3

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งให่กับ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 “Short Science Film #3” เรื่องวิทย์หลังเลนส์  Science Behind the Scene